QUI SOM

Càritas és una institució de l’Església i pretén desenvolupar i canalitzar la seva dimensió caritativa, promovent la justícia social mitjançant l’acció i la denúncia. És per aquesta essencial consideració de la dignitat humana que Càritas Arxiprestal de Vic en considerar les diferents situacions de necessitat i d’injustícia social, vol dirigir la seva atenció de manera primordial a la persona. Al marge de les causes de la seva situació, que poden ser circumstancials o a conseqüència de problemes estructurals, cal tenir present sempre la seva dignitat com a persona. Càritas creu en la pròpia capacitat de desenvolupament i creixement personal per a aconseguir també el creixement i millora com a societat.


 Nivells territorials d’organització

Càritas s’organitza a diferents nivells territorials per donar resposta de forma més adequada a cada situació i a cada realitat. Des de l’equip bàsic de treball de cada Càritas parroquial compromesa a nivell local, fins a la confederació de les 194 Càritas estatals, que coordina l’acció sociocaritativa arreu del món.


 Accions de Càritas                                                           
Animació de la Comunitat Cristiana

La comunitat cristiana, de la que Càritas és expressió, a vegades necessita revifar el seu amor pels exclosos, la creativitat de la caritat, la sensibilitat vers els problemes socials. Càritas tant ha de ser ferm dinamitzador cap endins de la seva comunitat, com opció evangelitzadora cap enfora.

Denúncia de situacions injustes

Càritas ha de descobrir i denunciar situacions de pobresa, injustícia i marginació que es donen a l’entorn, ja sigui més proper o més llunyà. Des del moment que està ajudant i defensant les persones en situació d’exclusió ja fa denúncia, però cal vetllar perquè això arribi als organismes competents i a la societat en general.

Ajuda i assistència

Càritas ha d’acollir dignament les persones que s’hi apropen cercant una ajuda pels seus problemes, tot orientant l’assistència vers la promoció, fent una intervenció globalitzadora, aprofundint en les seves causes i promovent compromisos, respostes i solucions.

Condicions d’ús i política de privacitat

Les seves dades seran conservades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les activitats i serveis de Càritas Arxiprestal de Vic, que puguin resultar del seu interès. Si no desitja rebre més informacions relacionades amb Càritas Arxiprestal de Vic pot enviar un correu electrònic a lopd.cdvic@caritas.es indicant “Baixa”.
Consultar les Condicions d'ús i política de privacitat del web Càritas Arxiprestal de Vic
Responsive Theme funciona amb WordPress